Prodávajíci si vyhrazuje právo na změnu použitých materiálů při zachování celkového standardu.